Szkolenia Zawodowe

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA (wrzesień, październik 2016 r.)

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego bez tajemnic, czyli o czym ZUS wie, a Płatnik wiedzieć powinien :) 

28 września 2016 r. (środa) -  godz. 930 MOGILNOBank Spółdzielczy, ul. Wł. Jagiełły 14  (sala wykładowa – I piętro), pobierz: karta zgłoszenia Mogilno

29 września 2016 r. (czwartek) -  godz. 930  INOWROCŁAW,  Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 (aula konferencyjna nr 01 – parter), pobierz: karta zgłoszenia Inowrocław

30 września 2016 r. (piątek) -  godz. 930 CHOJNICEFirma „DRAGON” – Restauracja Sukiennice, ul. Sukienników 14(sala wykładowa – parter), pobierz: karta zgłoszenia Chojnice

07 października 2016 r. (piątek) -  godz. 930 BYDGOSZCZ,  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Piotrowskiego 11(sala wykładowa, parter), pobierz: karta zgłoszenia Bydgoszcz

Prawo pracy – aktualne zmiany 2016

19 października 2016 r. (środa) -  godz. 930 CHOJNICEFirma „DRAGON” – Restauracja Sukiennice, ul. Sukienników 14(sala wykładowa – parter), pobierz: karta zgłoszenia praw Chojnice

20 października 2016 r. (czwartek) -  godz. 930  INOWROCŁAW,  Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 (aula konferencyjna nr 01 – parter), pobierz: karta zgłoszenia praw Inowrocław

21 października 2016 r. (piątek) -  godz. 930 BYDGOSZCZ,  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Piotrowskiego 11(sala wykładowa, parter), pobierz: karta zgłoszenia praw Bydgoszcz

PROGRAMY SZKOLEŃ

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego bez tajemnic, czyli o czym ZUS wie, a Płatnik wiedzieć powinien :)

 1. Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego.
 2. Okres wypłaty zasiłku chorobowego.
 3. Kiedy wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy, a kiedy zasiłek z ubezpieczenia społecznego i jaka wysokość świadczenia za okres pobytu w szpitalu ?
 4. Kontrola zwolnień lekarskich (przez ZUS i przez Płatnika).
 5. Prawo do zasiłku z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny.
 6. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym noworodkiem w okresie pobytu matki w szpitalu, w okresie pierwszych ośmiu tygodni po porodzie.
 7. Wysokość i okres wypłaty zasiłku opiekuńczego.
 8. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – kiedy macierzyński, kiedy ojcowski, kiedy rodzicielski ? W jakiej wysokości i przez jaki okres ? Zasady ustalania uprawnień i okres wypłaty z uwzględnieniem zmian obowiązujących od sierpnia 2015 r.
 9. Omówienie przepisów związanych z udzielaniem urlopów z tytułu urodzenia dziecka.
 10. Świadczenia rehabilitacyjne – ustalanie uprawnień i wypłata.
 11. Podstawa wymiaru zasiłków ze szczególnym uwzględnieniem składników wynagrodzenia  wyłączanych z podstawy wymiaru zasiłków.
 12. Świadczenia z ustawy wypadkowej.
 13. Prewencja rentowa jako nowoczesna metoda zapobiegania długotrwałej niezdolności do pracy
 14. e-zwolnienia od 1.01.2016r.
 15. Program Płatnik – Interaktywna Platforma Płatnik – rozliczanie wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 16. Odpowiedzi na indywidualne zapytania uczestników.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe. Wykładowca: Piotr Nowaczyk – Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest nadesłanie pocztą, fax. (52) 315 16 29 lub e-mail: szkoleniaweber@o2.pl, wypełnionej karty zgłoszenia oraz przekazanie opłaty w wysokości 400,00 zł (1 osoba ) na konto: BGŻ S.A.  Nr  46 2030 0045 1110 0000 0246 1040 Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, napoje, ciasto, itp., a także materiały do pracy (notatniki, długopisy, itp.). Lista uczestników jest sporządzana na podstawie dokonanych  zgłoszeń (na załączonej karcie zgłoszenia). W dniu szkolenia przy sprawdzaniu listy uczestnictwa prosimy o okazanie kopii przelewu.

Prawo pracy – aktualne zmiany 2016

 1.       Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy:
 • Zmiany dotyczące terminu zawarcia umowy o pracę – nowe regulacje, które wejdą w życie od września 2016 roku !!!
 • Nowy katalog umów o pracę;
 • Profilaktyczne badania lekarskie po 01.04.2015r,
 • Badania lekarskie osób prowadzących samochód do celów służbowych,
 • Rozwiązywanie umów o pracę – po zmianach;
 • Limity czasu trwania umów terminowych i dopuszczalna liczba umów terminowych, wyjątki od zasady – nowe zasady;
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – wymogi formalne według nowych przepisów;
 • Przepisy przejściowe – w stosunku do trwających umów terminowych.
 • Obowiązki pracodawcy wobec informacji o warunkach zatrudnienia wchodzące w życie w sierpniu 2016 roku.
 1.       Wybrane zagadnienia – uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach z 2015r.
 • Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem: macierzyński; dodatkowy macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – uprawnieni i wymiar;
 • Rezygnacja z urlopu w jego trakcie przez pracownika – tryb i skutki;
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu, jego wymiar, zasady udzielania i przedawnienie;
 • Problemy z ustaleniem prawa do drugiej części urlopu rodzicielskiego.
 1.       Wybrane elementy prawa pracy.
 • Nowe przepisy o płacy minimalnej dla umów zleceń – na co zwrócić uwagę aby nie dać się oszukać ?
 • Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu pracownika ?
 • 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy – kto może go zastosować i czy się to opłaca ?
 • Urlop na żądanie – najnowsze wyroki sądowe;
 • Ruchome godziny rozpoczynania pracy;
 • Wyjście prywatne z pracy.
 1.       Indywidualne konsultacje.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe. Wykładowca: Waldemar Adamec – Specjalista z zakresu prawa pracy Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest nadesłanie pocztą, fax. (52) 315 16 29 lub e-mail: szkoleniaweber@o2.pl, wypełnionej karty zgłoszenia oraz przekazanie opłaty w wysokości 400,00 zł (1 osoba ) na konto: BGŻ S.A.  Nr  46 2030 0045 1110 0000 0246 1040 Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, napoje, ciasto, itp., a także materiały do pracy (notatniki, długopisy, itp.). Lista uczestników jest sporządzana na podstawie dokonanych  zgłoszeń (na załączonej karcie zgłoszenia). W dniu szkolenia przy sprawdzaniu listy uczestnictwa prosimy o okazanie kopii przelewu.

rolup85x205-03

Comments are closed.